PADI - Rescue Diver

BUSSEJADOR DE RESCAT - Rescue Diver

El curs PADI - Rescue Diver, és un pas important, per completar el teu entrenament com bussejador esportiu! Tots els bussejadors que fan immersió regularment, haurien de ser capaços de respondre adequadament als problemes.

La principal tasca dels bussejadors de rescat Rescue Divers no és la de rescatar víctimes, sinó resoldre els problemes abans que arribin!!

A més, s'aprenen coses sobre el funcionament dels equips de submarinisme i com manejar-lo.

Per suposat, aquest curs també està pensat per aprendre amb diversió!

El curs:

Preu

320,- €

Inclòs:

Ampolles / Sortides

Llibre:

Inclòs

Requisits:

Certificació com submarinista avançat amb proves de busseig profund i de navegació, per exemple PADI-AOWD

Edad mínima:

12 anys

Altres requisits:

Formació de Primers Auxilis amb RCP, per exemple PADI-EFR, que no excedeixi de 2 anys